Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ (UE) din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

PROIECT: W-ISS-E

Instalație energetică de generație nouă destinată asigurării suportului energetic în infrastructuri critice

Finanțare

Program Operațional Competitivitate 2014-2020

Desfășurare

TOTAL: 27 luni
01.10.2021 – 30.12.2023

Buget

29,048,343.78 RON

COD PROIECT

120402

Descriere proiect

Soluția tehnică constă în implementarea unei instalații energetice
containerizate, destinată asigurării suportului energetic,
flexibilă, scalabilă și customizabilă, pentru creșterea rezilienței
infrastructurilor critice, în 3 variante constructive.

1. Varianta portabilă 2,5 kW

Formată din containere transportabile aerian sau naval la locul
acțiunii, destinată alimentării unui punct de comunicații, dotată
cu un mini generator electric și o singură c elulă de combustie cu
Hidrogen, ce va debita o putere de minim 2.5 kW.

2. Varianta de intervenție rapidă 15 kW

Varianta de intervenție rapidă de 15 kW, remorcabilă, destinată
asigurării unui suport energetic în cazuri de dezastre sau calamități
naturale, care ar afecta infrastructurile critice.

3. Varianta complexă mobilă 100 kW

Varianta complexă mobilă de asigurare a suportului energetic de
putere mare, până la 100 kW, în cazuri de defecțiuni, vârfuri de
sarcină sau pentru comunități, atunci când situația din teren o cere.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.