Activități

Activitatea 1. DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ

Proiectarea tuturor modulelor și subsistemelor componente, în conditii de teren, folosind configurațiile dezvoltate în cadrul etapei de Cercetare-Industrială.

Subactivitatea 1.1. Proiectarea prototipului utilizabil comercial

Subactivitatea 1.2. Realizarea prototipului utilizabil commercial

Subactivitatea 1.3. Testarea prototipului utilizabil commercial

Subactivitatea 1.4. Achiziția de materiale pentru realizarea prototipului utilizabil commercial

Activitatea 2. CERCETARE INDUSTRIALĂ

Specificatiile tehnice ale subsistemelor corespunzatoare celor 3 variante constructive ale prototipului de laborator, așa cum reies din analiza stadiului actual al literaturii de specialitate.

Subactivitatea 2.1. Stabilirea specificațiilor tehnice

Subactivitatea 2.2. Proiectarea prototipului de laborator

Subactivitatea 2.3. Realizarea prototipului de laborator

Subactivitatea 2.4. Testarea prototipului de laborator

Subactivitatea 2.5. Achiziția de materiale necesare realizării prototipului de laborator

Subactivitatea 2.6. Achiziția de active fixe necorporale

Subactivitatea 2.7. Achiziția de instrumente si echipamente

Activitatea 3. INOVARE (PENTRU IMM)

Contractarea de servicii de consultanță în domeniul Inovarii: testare și certificare. Brevet. 

Subactivitatea 3.1. Cercetare de piață

Subactivitatea 3.2. Activități pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale

Subactivitatea 3.3. Achiziția de servicii de sprijinire a inovării – închiriere laboratoare

Subactivitatea 3.4. Achiziția de servicii de sprijinire a inovării – certificare electrosecuritate și compatibilitate electromagnetică

Activitatea 4. INTRODUCEREA ÎN PRODUCȚIE

Investiții: echipamente și instalații la care se adaugă documentație specifică fluxului de producție. Aducerea de know-how. Punere în funcțiune instalații.

Subactivitatea 4.1. Achiziția de active necorporale (cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare)

Subactivitatea 4.2. Achiziția de active corporale de tip instalații, utilaje, echipamente

Activitatea 5. INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Conferințe și sesiuni pentru diseminarea rezultatelor. Realizarea de materiale de mediatizare și publicitate: tiparite și online.

Subactivitatea 5.1. Anunț presă începere proiect

Subactivitatea 5.2. Realizarea paginii web a proiectului

Subactivitatea 5.3. Participare conferință

Subactivitatea 5.4. Editarea de broșuri, pliante pentru diseminare rezultate și etichete autocolante pentru materialele achiziționate prin proiect

Subactivitatea 5.5. Anunț presă finalizare proiect

Activitatea 6. RAPOARTE ȘI EVALUARE

Evaluarea, monitorizarea și controlul activităților echipei de management.

Subactivitatea 6.1. Activități de raportare

Subactivitatea 6.2. Moniorizarea și raportarea cheltuielilor aferente proiectului

Subactivitatea 6.3. Organizarea de întâlniri de lucru lunare pentru monitorizarea activităților

Activitatea 7. AUDITARE FINALĂ

În ultima fază a proiectului se va face auditarea finală a întregului proiect.

Subactivitatea 7.1. Achiziția de servicii de audit final al proiectului